Skip to main content

Etoposide

Etoposide je lék patřící do skupiny cytostatik, která se používají v onkologii k léčbě nádorových onemocnění. Účinnou látkou léku je prakticky stejnojmenná sloučenina etoposid.

Princip: Etoposid se váže na enzym topoizomerázu II, narušuje opravy DNA a poškozuje její strukturu. Důsledkem je narušení buněčného dělení a naopak zvýšené odumírání buněk, přičemž nejvíce postiženy jsou rychle se množící nádorové buňky.


Využití: Etoposide se podává pacientům s některými zhoubnými nádory, jako jsou například některé formy rakoviny varlat, rakoviny vaječníku, lymfomů (včetně Hodgkinova lymfomu), rakoviny žaludku a rakoviny plic. Lék se velmi často podává jako součást chemoterapeutických cyklů v kombinaci s dalšími preparáty.


Podávání: Etoposide se vyrábí v podobě roztoku, který je určen k nitrožilnímu podání jako pomalá infuze. Přesná dávka je individuální a stanovuje ji ošetřující onkolog, bez jehož vědomí lék nesmí být aplikován.


Nevýhody: Etoposide může mít mnoho nežádoucích účinků, z nichž asi nejčastější je narušení tvorby krevních buněk v kostní dřeni. Důsledkem je častá chudokrevnost, nedostatek bílých krvinek a krevních destiček. Z dalších nežádoucích účinků se mohou vyskytovat trávicí obtíže, zvýšení jaterních testů, horečky, zimnice a alergické reakce.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix