Skip to main content

Euchromatin

Euchromatin je podtyp chromatinu (základní stavební hmota chromozomů), který není kondenzovaný. Zjednodušeně řekněme, že s euchromatinem se pracuje a jeho úseky mohou podléhat transkripci. Kondenzovaný chromatin se označuje jako heterochromatin.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix