Skip to main content

Evotaz

Evotaz je lék, který patří mezi kombinované antivirové preparáty (antivirotika)  a jeho účinnou složkou jsou sloučeniny atazanavir a kobicistat.

Princip: Atazanavir dokáže v lidských buňkách napadených některými viry zablokovat virovou proteázu, což je enzym nutný k tvorbě virových bílkovin při replikaci virových částic. Kobicistat výrazně tlumí odbourávání atazanaviru v organizmu a tím zesiluje jeho efekt.


Využití: Evotaz se využívá v léčbě některých forem infekce HIV. Obvykle se podává v kombinaci s dalšími antivirovými přípravky.


Podávání: Evotaz se vyrábí v podobě tablet o síle 300/150 miligramů (300 mg atazanaviru + 150 mg kobicistatu). U dospělých lidí se obvykle užívá 1 tableta denně, přesnou dávku nicméně musí stanovit zkušený lékař, bez jehož vědomí nesmí být lék podáván.


Nevýhody: Evotaz může při pravidelném podávání způsobit různé trávicí obtíže, únavu, bolesti hlavy, kožní vyrážky, nechutenství a další. Poměrně často bylo při terapii pozorováno zvýšení jaterních testů.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix