Skip to main content

Exhausce

Exhausce je odborný termín, který znamená „vyčerpání“. Při jeho použití máme na mysli celkové vyčerpání organizmu fyzické nebo psychické ve smyslu únavy. Hovoříme-li o vyčerpání některé zásobní sloučeniny, pak hovoříme o depleci.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix