Skip to main content

Exotoxin

Exotoxin je označení pro toxickou sloučeninu tvořenou některými bakteriemi (a případně jinými mikroorganizmy), která je následně z buněk těchto mikroorganizmů uvolňována do okolí. Klasickým příkladem exotoxinu je botulotoxin nebo difterotoxin. Opakem exotoxinu je termín endotoxin, což je toxin pevně vázaný v bakteriální buňce.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix