Skip to main content

Expanzivní

Termín expanzivní v medicíně znamená „utlačující okolí“. Obvykle hovoříme o expanzivním chování některých tumorů, které utlačují okolní tkáně a anatomické struktury, aniž by do nich prorůstaly. Klinický význam to má zejména v oblastech, kde je omezený prostor, a zvyšování tlaku expanzivním procesem může způsobit závažné klinické projevy (např. dutina lebeční). Útvar vykazující expanzivní chování se označuje jako expanze.