Skip to main content

Expektace

Expektace znamená „čekání“, „očekávání“. V běžné lékařské praxi chápeme expektaci jako monitoraci pacienta s očekáváním, zda u něj dojde ke klinicky významné změně zdravotního stavu s nutností akutní intervence. Takový pacient je „přijat k expektaci“, nebo „přijat na expektační lůžko“.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix