Skip to main content

Exsudát

Exsudát je tekutina vzniklá procesem exsudace, která se nahromadila v určité tělesné dutině. Exsudát bývá bohatý na bílkoviny a většinou vzniká na podkladě zánětlivého procesu. Pokud tekutina nevzniká vlivem zánětu a obsahuje jen málo bílkovin, pak hovoříme o transudátu.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix