Skip to main content

Extravazace

Extravazace znamená únik krevní tekutiny mimo cévy. Důvodem může být buď poškození cévní stěny, nebo zvýšení její propustnosti. Důsledkem je únik tekutiny do extracelulárního prostoru s edémem tkání. Uniklou tekutinu označujeme jako extravazát. Je-li extravazace rozsáhlá, může způsobit nedostatek tekutiny v cévách a následně zhroucení oběhového systému.