Skip to main content

Ezofagitida

Ezofagitida (esofagitida) je odborné označení pro zánětlivé onemocnění jícnu. Termín nic více neříká o příčinách, závažnosti, ani charakteru tohoto zánětu. Ezofagitidy tak můžeme rozdělovat na akutní a chronické, infekční a neinfekční. V populaci zřejmě nejčastější formou zánětu jícnu je neinfekční refluxní ezofagitida. Více informací o zánětech jícnu najdete v příslušném textu.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix