Skip to main content

FADH2

FADH2 je redukovaná forma koenzymu flavinadenindinukleotid. Oxidovaná forma tohoto koenzymu neobsahuje atomy vodíku (tj. dva protony a elektrony), a proto ji označujeme pouze jako FAD. Redukovaný FADH2 je vytvářen v citrátovém cyklu a jeho přeměna na FAD je důležitá v rámci dýchacího řetězce, protože umožňuje vytvořit protonový gradient nutný k syntéze ATP.