Skip to main content

Fakultativní

Termín fakultativní chápeme jako „výběrový“, „nepovinný“ nebo „příležitostný“. V medicíně se například hovoří o fakultativně aerobních bakteriích, které kyslík využívají, ale ke svému životu jej nutně nepotřebují. Podobně fakultativně parazitické organizmy se mohou chovat jako parazité pouze za určitých okolností.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix