Skip to main content

Falický

Termín falický znamená „související s mužským pohlavním údem“. Výraz je odvozen od slova falus (penis). Často se hovoří o falickém tvaru, o falickém symbolu apod.