Skip to main content

Familiární

Termín familiární znamená „rodinný“ a velmi často jej využíváme, pokud chceme zdůraznit rodinný výskyt některých geneticky podmíněných chorob. Některé nemoci mají slovo familiární ve svém názvu, typickým příkladem je familiární adenomatózní polypóza (informace o této chorobě najdete zde) a familiární hypercholesterolemie (informace najdete zde).
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix