Skip to main content

Familiární

Familiární znamená „rodinný“ nebo „mající rodinný výskyt“. Familiární výskyt mají zejména různá geneticky podmíněná onemocnění, která se v dané rodině přenášejí z jedné generace na druhou.