Skip to main content

Fantomový

Termín fantomový znamená „zdánlivý“, „související s něčím neexistujícím“ nebo „přeludový“. V medicíně hovoříme o fantomových bolestech končetiny, které se objevují po její amputaci. Mechanizmus vzniku těchto bolestí není zcela jistý, jde zřejmě o reakci organizmu na náhlou ztrátu jeho části. Více o fantomových bolestech najdete v příslušném textu.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix