Skip to main content

Fatální

Termínem fatální (osudový, osudný) označujeme takové úrazy a onemocnění, u kterých očekáváme, že v krátkodobém časovém horizontu způsobí smrt dotyčného, nebo ji již způsobily.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix