Skip to main content

Fc fragment

Fc fragment je část molekuly protilátek. Vazba tohoto Fc fragmentu na speciální receptory leukocytů různými způsoby aktivuje bílé krvinky a zajišťuje tak interakci mezi protilátkami a buněčnou imunitou.