Skip to main content

Ferochelatáza

Ferochelatáza (též ferrochelatáza) je důležitý enzym, který se podílí na metabolizmu hemu. Přesněji řečeno je ferochelatáza zodpovědná za inkorporaci železa do molekuly protoporfyrinu, což je poslední krok vzniku molekuly hemu.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix