Skip to main content

Feromon

Feromon je chemická sloučenina, která je vylučována určitým jedincem, přičemž může u jiného jedince (obvykle myšleno jedince stejného druhu) vyvolat určitou reakci. Feromony existují i u člověka a mohou podvědomě nepřímo ovlivňovat některé vývojově primitivnější vzorce chování a jednání (emoce, strach, agrese, sexuální přitažlivost aj.). Nutno dodat, že reakce člověka na feromony je výrazně utlumena vlivem jeho vyšší nervové činnosti.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix