Skip to main content

Feromon

Feromon je chemická sloučenina, která je vylučována určitým jedincem, přičemž může u jiného jedince (obvykle myšleno jedince stejného druhu) vyvolat určitou reakci. Feromony existují i u člověka a mohou podvědomě nepřímo ovlivňovat některé vývojově primitivnější vzorce chování a jednání (emoce, strach, agrese, sexuální přitažlivost aj.). Nutno dodat, že reakce člověka na feromony je výrazně utlumena vlivem jeho vyšší nervové činnosti.