Skip to main content

Fetální hemoglobin

Fetální hemoglobin (HbF) je speciální formou hemoglobinu, který najdeme v krvi lidského plodu. Oproti hemoglobinu „dospělého typu“ má poněkud odlišnou strukturu a má vyšší afinitu k molekulám kyslíku. Po porodu je tento hemoglobin ve zvýšené míře odbouráván (což může vyvolat novorozeneckou žloutenku) a postupně je nahrazován „dospělou“ formou hemoglobinu.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix