Skip to main content

Fibrin

Fibrin je vláknitá bílkovinná sloučenina, která se váže na trombocyty a tím umožňuje vznik krevních sraženin (trombů). Fibrin vzniká ze sloučeniny fibrinogen na konci tzv. koagulační kaskády, což je složitý děj na sebe navazujících a vzájemně propojených reakcí nutných pro správný průběh srážení krve. V rámci zachování dynamické rovnováhy je vzniklý fibrin v našem organizmu postupně rozkládán pomocí sloučeniny známé jako plazmin.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix