Skip to main content

Fibrin

Fibrin je vláknitá bílkovinná sloučenina, která se váže na trombocyty a tím umožňuje vznik krevních sraženin (trombů). Fibrin vzniká ze sloučeniny fibrinogen na konci tzv. koagulační kaskády, což je složitý děj na sebe navazujících a vzájemně propojených reakcí nutných pro správný průběh srážení krve. V rámci zachování dynamické rovnováhy je vzniklý fibrin v našem organizmu postupně rozkládán pomocí sloučeniny známé jako plazmin.
 
 
  

On-line poradna:
Jídelníček měnit nechci. Začít cvičit se nedonutím.
Ve stresu jsme všichni! Na spánek nemám čas.
Od roku 2008 pracuji na mixu návyky, jak pečovat o své zdraví.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.