Skip to main content

Fibrinolytika

Fibrinolytika jsou skupinou léků, které slouží k fibrinolýze, tj. přímému rozpouštění fibrinu a tím i trombů. Mají více mechanizmů účinku, některé stimulují vznik aktivovaného plazminu, jiné samy o sobě účinkují podobně jako plazmin. Indikace aplikace těchto léčiv musí být opatrná, protože mohou vyvolat vážné krvácivé komplikace.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix