Skip to main content

Fibromuskulární

Termín fibromuskulární označuje struktury, které mají charakter vaziva a svaloviny. Termín používáme například při popisu onemocnění známého jako fibromuskulární dysplazie, při kterém vzniká stenóza ledvinných tepen, karotid a případně jiných tepen. Více o tomto onemocnění najdete zde.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix