Skip to main content

Fibrovein

Fibrovein není lék v pravém slova smyslu, jde spíše o chemickou sloučeninu určenou ke sklerotizaci žil. Účinnou složkou je sloučenina natrium-tetradecyl-sulfát.

Princip: Natrium-tetradecyl-sulfát vede po nitrožilním podání ke vzniku krevní sraženiny, která způsobí uzávěr žíly a následně dochází k vazivovatění. Důsledkem je vymizení části, nebo celé žíly.


Využití: Fibrovein se může používat v rámci léčby obtěžujících varixů dolních končetin. Varixy (žilní městky) jsou jedním ze známek chronické žilní nedostatečnosti, mohou být kosmetickým problémem a navíc se mohou dále komplikovat vznikem povrchových zánětů žil.


Podávání: Fibrovein se vyrábí jako roztok, který se ve velmi malých dávkách (množství je přísně individuální) aplikuje do cílové žíly za přísně sterilních podmínek. Přípravek by měl aplikovat lékař obeznámený s příslušnou problematikou (ideálně cévní lékař) a jinak je jeho podání zakázáno.


Nevýhody: Fibrovein může způsobit lokální zánět s podrážděním kůže a vznikem vyrážky, vyloučit nelze ani alergické reakce. Při použití větších dávek, nebo při průniku látky mimo žílu může dojít k odumření okolních tkání a vzniku kožního vředu. V případě chybné aplikace látky do tepny může dojít k jejímu uzávěru a těžkému poškození, což může vážně narušit životaschopnost dané končetiny.
 
 
  

On-line poradna:
460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.