Skip to main content

Fibróza

Termín fibróza znamená zmnožení vazivové pojivové tkáně v určitém orgánu na úkor jeho normální tkáně (fibrotizace), což je po vyčerpání funkčních rezerv spojeno s poruchami funkce daného orgánu. Typickým příkladem je jaterní fibróza (která je velmi často předstupněm jaterní cirhózy) a plicní fibróza. Podstatou je chronické poškozování faktoru zánětlivým procesem.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix