Skip to main content

Fibula

Fibula je známý anatomický termín označující kost lýtkovou. Tvoří spolu s kostí holenní základ bérce a kromě toho je důležitou součástí zevního kotníku. Klinický význam mají zejména fraktury fibuly.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix