Skip to main content

First pass

First pass je anglický termín, který si však i v ČR našel své místo v běžné medicínské terminologii. Lze jej přeložit jako „první průchod“ a v praxi jej využíváme v pojmu first pass efekt při průchodu játry. Jde o situaci ve farmakologii, kdy jsou léky požity ústy, jejich účinné látky jsou sice vstřebány, ale následně portálním systémem přivedeny do jater, kde jsou tamními enzymy deaktivovány. Efekt léku se tak dramaticky sníží. Léky, u nichž farmakokinetika popisuje velký first pass efekt, by proto měly být aplikovány jiným způsobem než per os.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix