Skip to main content

Fissura

Termín fissura (též fisura) se do češtiny překládá jako „trhlina“ a můžeme jej použít k popisu narušení integrity pokožky, sliznice nebo jiné tkáně. Vyvolávajícím činitelem bývá působení mechanické síly. Velmi známý je pojem anální fissura (řitní trhlina).

Dalším možným významem slova fissura je „štěrbina“ a v tomto případě se pojmu užívá k popisu různých anatomických útvarů a oblastí.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix