Skip to main content

Fistula

Fistula je odborné označení pro píštěl. Jedná se o abnormální spojku dvou různých orgánů (tkání), nebo spojku mezi orgánem (tkání) a povrchem těla. Píštěle mohou vznikat v důsledku zánětlivých nebo nádorových procesů, v některých případech může být vytvoření píštěle záměrně provedené lékařem. Příkladem může být vytvoření umělé spojky mezi tepnou a žilou (arteriovenózní fistula neboli AV shunt), která slouží k napojení dialyzačního přístroje.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix