Skip to main content

Flebotomie

Flebotomie znamená zákrok spojený s narušením integrity žilní stěny. Někteří autoři chápou flebotomii velmi obecně včetně nabodnutí žíly jehlou (např. pro krevní náběry, nebo pro aplikaci léku), jiné zdroje hovoří o flebotomii pouze při naříznutí žíly chirurgickým nástrojem.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix