Skip to main content

Flolan

Flolan je méně často podávaný lék, který je určený některým kardiologickým pacientům. Účinnou složkou přípravku je sloučenina epoprostenol.

Princip: Epoprostenol patří mezi prostaglandiny, v našem těle je produkován buňkami výstelky cév (endotelovými buňkami). Epoprostenol snižuje tendenci krevních destiček ke srážení a navíc pomáhá rozšiřovat krevní cévy, což vede ke snižování krevního tlaku.


Využití: Flolan je určen pro pacienty, kteří trpí určitými formami plicní hypertenze. Toto nebezpečné onemocnění je spojeno se zvýšením krevního tlaku v plicním řečišti a při neléčené plicní hypertenzi dochází postupně k rozvoji srdečního selhání.


Podávání: Flolan smí být podáván pouze dle doporučení předepisujícího lékaře, obvykle jde o kardiologa specializujícího se na léčbu plicní hypertenze. Lék se vyrábí v podobě prášku k přípravě vodného roztoku, který se podává formou pomalé kontinuální nitrožilní infuze. Přesná dávka je přísně individuální.


Nevýhody: Flolan může způsobit celou řadu nežádoucích účinků a může být potenciálně nebezpečný při kombinaci s řadou léků, což je další důvod, proč je jeho podávání vázáno na zkušené kardiology zabývající se problematikou plicní hypertenze. U uživatelů se mohou objevit nejrůznější trávicí obtíže, alergické reakce, bolesti hlavy, poruchy krvetvorby (nejčastěji rozvoj chudokrevnosti), bušení srdce, bradykardie, zvýšení jaterních testů a epizody příliš silného poklesu krevního tlaku.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix