Skip to main content

Floridní

Termín floridní by přesně znamenal „kvetoucí“, ale v medicíně jej používáme v přeneseném smyslu „akutně probíhající“ nebo „aktivně probíhající“. Hovoříme pak o floridním zánětu, o floridním onemocnění apod.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix