Skip to main content

Fluidoperikard

Fluidoperikard znamená přítomnost tekutiny v osrdečníku (perikard). Příčin tohoto stavu může být více a stejně tak klinické projevy mohou být variabilní. Velký objem tekutiny, nebo rychlý nárůst jejího objemu může způsobit akutní selhání srdce z důvodu vzniku tamponády srdeční. Více o tekutině v osrdečníku najdete v příslušném textu.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix