Skip to main content

Fluorescenční hybridizace in situ

Krkolomný termín fluorescenční hybridizace in situ je v laboratořích velmi dobře známá pod používanou zkratkou FISH. Jedná se o molekulárně cytogenetické vyšetření, které slouží k vyšetření nukleových kyselin. Přesněji řečeno je vyšetření schopné v řetězci nukleové kyseliny najít určitou sekvenci nukleotidů. Pro vyšetření je nutná denaturace nukleové kyseliny, zobrazení cílové sekvence se docílí pomocí fluoreskujících látek.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix