Skip to main content

Foetor

Foetor (fetor) znamená zápach. V medicíně nejčastěji hovoříme o zápachu z úst (foetor ex ore), který může mít velký diagnostický význam. Některé chorobné stavy jsou totiž spojeny právě s charakteristickým pachem vydechovaného vzduchu. Příkladem je foetor acetonicus, foetor hepaticus, foetor ethylicus a foetor uremicus. Více informací najdete v textu o zápachu z úst.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix