Skip to main content

Foetor ethylicus

Foetor ethylicus je odborné označení pro zápach alkoholu ve vydechovaném vzduchu. Nutno podotknout, že některé formy alkoholu (např. čistá vodka) nemusí být cítit ani u člověka silněji podnapilého. Nebezpečná může být u člověka v bezvědomí záměna foetor ethylicus a podobného foetor acetonicus.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix