Skip to main content

Fokální

Termín fokální znamená „ložiskový“, ale můžeme jej chápat i jako „ohraničený“ nebo „místní“. Výraz vychází ze slova fokus (ložisko) a celkově jím můžeme označit různé chorobné procesy a jiné nálezy, které mají tendenci být ohraničené na určité místo.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix