Skip to main content

Fokus

Fokus je odborné označení pro ložisko. Poměrně častým termínem je infekční fokus, což je eventuální zdroj šíření infekčního procesu v organizmu. Typickým příkladem infekčního fokusu je zkažený chrup, z nějž se mohou bakterie dostávat do krevního oběhu. Od slova fokus je odvozeno i hojně využívané adjektivum fokální (ložiskový).
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix