Skip to main content

Formaldehyd

Formaldehyd je toxická organická sloučenina plynného skupenství charakteristická štiplavým zápachem. Medici jej znají z anatomických pitev, neboť těla zemřelých jsou uložena právě ve formaldehydu (přesněji ve formalinu). V lidském těle formaldehyd vzniká chemickou přeměnou metanolu a enzymaticky je dále přeměňován na kyselinu mravenčí. Více o tomto procesu najdete v textu o otravě metanolem.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix