Skip to main content

Forsírovat

Termín forsírovat znamená „posilovat“ nebo „vystupňovat“. V medicíně hovoříme například o forsírované diuréze, kdy jedinci podáváme dostatečný přísun tekutin v kombinaci s diuretiky. Forsírovaná diuréza je vhodná u intoxikací látkami, které se z organizmu vylučují močí.

Pozn: Lékaři slovo forsírovat poměrně často používají i v nemedicínském významu "tlačit příliš na pilu".
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix