Skip to main content

Fosfát

Fosfát je pro organizmus zásadní sloučenina, chemicky jde o iont PO43- a jde tedy o látku odvozenou od kyseliny fosforečné. Fosfáty jsou důležité pro stavbu zubů a kostí, dále jsou součástí řady makroergních sloučenin (např. ATP a GTP), hormonů a signálních sloučenin. Řada sloučenin v organizmu se navázáním fosfátové skupiny aktivuje, což je dobře vidět například v metabolizmu glukózy.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix