Skip to main content

Fosfolipidy

Fosfolipidy jsou v našem organizmu široce rozšířené sloučeniny s mnoha biologickými funkcemi. Jejich molekula je tvořena lipidem a na něm navázaným zbytkem kyseliny fosfatidové. Tím je dána polarita molekuly, protože část lipidová je nesmáčivá (hydrofobní) a naopak část fosfátová je smačivá (hydrofilní) – obecně tento typ sloučenin označujeme jako amfifilní. Fosfolipidy v našem těle tvoří důležitou součást buněčných membrán, účastní se transportu tuků v krvi, mají význam pro reulační mechanizmy a kromě toho se některé z nich podílí na buněčné signalizaci. 
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix