Skip to main content

Fosfotransferáza

Fosfotransferázy jsou enzymy, které dokážou přenést fosfátovou skupinu z jedné sloučeniny na druhou. To znamená, že se jedná o enzymy, které se velice často účastní procesu fosforylace.