Skip to main content

Fosfotransferáza

Fosfotransferázy jsou enzymy, které dokážou přenést fosfátovou skupinu z jedné sloučeniny na druhou. To znamená, že se jedná o enzymy, které se velice často účastní procesu fosforylace.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix