Skip to main content

Fotosyntéza

Fotosyntéza je proces typický pro většinu zelených rostlin a sinic, v jehož průběhu dochází k přeměně energie světelné (tj. energie fotonů) na energii chemickou. Organizmy se schopností fotosyntézy jsou v drtivé většině fotoautotrofní, tj. energii získávají ze světelného záření a uhlík získávají z anorganických zdrojů (obvykle CO2).
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix