Skip to main content

Fragilita

Fragilita znamená „křehkost“ a v medicíně tímto pojmem označujeme struktury, které mají narušenou schopnost udržet si celistvost. Může jít o struktury makroskopické i mikroskopické – z makroskopických struktur hovoříme například o fragilitě skeletu (snadný vznik fraktur) a drobných krevních cév (časté praskání při odběrech a snadný vznik petechií), z mikroskopických struktur se hovoří o fragilitě chromozomální (např. syndrom fragilního X).
 
 
  

On-line poradna:
460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.