Skip to main content

Frakcionace

Frakcionace obecně znamená rozdělení na části. V medicíně můžeme mít na mysli frakcionaci chemickou, kdy je určitá směs nějakým způsobem rozdělena na její jednotlivé složky (frakce). Frakcionace je kupříkladu podstatou celé řady laboratorních metod. Speciální význam má termín frakcionace pro radioterapii, kdy označuje rozdělení celkové léčebné dávky záření na více dávek o nižší energii, mezi nimiž jsou časové odstupy. Tato frakcionovaná radioterapie má stále vysoký efekt v léčbě tumorů, ale jsou u ní výrazně nižší nežádoucí efekty ve smyslu poškození zdravé tkáně.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix