Skip to main content

Fremitus

Fremitus je pro medicínu vibrace (chvění), která se přenáší tělem člověka. Význam pro fyzikální vyšetření má především fremitus pectoralis (hrudní vibrace). Fremitus pectoralis můžeme cítit po přiložení obou dlaní na hrudní část zad vyšetřovaného, ve chvíli, kdy vyšetřovaný nahlas mluví. Oslabení fremitu najdeme u řady onemocnění plic (pleurální výpotek, emfyzém, pneumothorax) a naopak zesílení fremitu je typické pro zánětlivou infiltraci tkáně (pneumonie).
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix