Skip to main content

Frenologie

Frenologie byl vědecký obor populární v 19. století, který na základě tvaru lebky a rozměrech a vzdálenostech souvisejících anatomických struktur (tvar ušních boltců, vzdálenost očí atd.) určoval přítomnost určitých charakterových vlastností a intelektových schopností daného jedince. Postupem času byla frenologie označena za pavědu, tj. za nevědeckou metodu.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix