Skip to main content

Frontální

Termín frontální znamená „přední“ nebo „čelní“ a běžně se používá v anatomii při popisu orgánů, tkání a jejich částí (např. frontální lalok mozku) a dále má využití v označení lokalizace různých chorobných stavů.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix