Skip to main content

Frontální

Termín frontální znamená „přední“ nebo „čelní“ a běžně se používá v anatomii při popisu orgánů, tkání a jejich částí (např. frontální lalok mozku) a dále má využití v označení lokalizace různých chorobných stavů.