Skip to main content

Fundoplikace

Fundoplikace je zákrok v oblasti žaludečního fundu, při kterém se operatér snaží restaurovat anatomické poměry na přechodu jícnu a žaludku a funkci dolního jícnového svěrače. Fundoplikace se používá k terapii těžších forem hiátové hernie spojených s refluxní chorobou, či jinými komplikacemi (např. anemie).
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix